Show all

Aangescherpte beveiliging

media_xll_3419777

De veiligheid bij opdrachtgevers van Irbis Secure Solutions zoals ik deze zie en uitvoer is altijd al anders geweest dan die bij de meeste andere beveiligingsbedrijven/beveiligers. Laat mij dit even uitleggen.
Ik begon mijn werkzame carrière direct met de nasleep van de aanslag op discotheek La Belle op 5 april 1986. Daarbij vielen vele gewonden en waren er drie dodelijke slachtoffers te betreuren. Het waren onrustige tijden en er werden regelmatig aanslagen gepleegd. Bekendste uit die tijd was PanAm 103 boven Lockerbie op 21 december 1988.

Toen al besefte ik dat er altijd aanslagen gepleegd zouden blijven worden op soft-targets. Zogenaamde plekken waar veel mensen zijn en waar het gemakkelijk is om wapens, bomgordels enz. mee te nemen en het effect van angst verspreiden het grootste zou zijn.

Vanuit mijn werkzaamheden destijds heb ik me o.a. bezig gehouden met het bepalen van strategie, tactiek en uitvoeren op operationeel gebied bij vele ‘speciale opdrachten’.
Dat betekend dat ik sindsdien, vooraf altijd een risicoanalyse maak. Voor grote opdrachtgevers maken wij altijd een veiligheids en beveiligingaplan. Daarin is al sinds jaren o.a. rekening gehouden met terreuraanslagen. Daarin worden naast de strategische en tactische planning ook standaard operationele protocollen opgenomen. Ondanks dat wordt er voor ieder evenement/opening een nieuwe up to date risico analyse gemaakt. Dit doen wij op grond van kennis over de artiest, organisator, riders, websites, facebook, eerdere opgedane ervaring met de organisator, wat gasten en medewerkers aangeven en eventueel wat de intel van de politie is.

Operationeel betekend dit o.a. dat er voor een evenement/opening door ons intel bij de Bedrijfsleiding cq opdrachtgever en stagemanager wordt opgevraagd en er kort wordt overlegt met de opdrachtgever over de tactische inzet. Daarna is er een briefing met de gastheren/beveiligers en eventuele toezichthouders.

Zij verlenen diensten zoals verwijzen naar, doen privaat rechtelijke veiligheid fouillering/visitatie, EHBO en handhaven de huisregels enz. Hun aanwezigheid en het low profile ‘kletsen’ met bezoekers is een pro-actieve preventieve werkwijze. Gemiddeld eens per uur is er 5 minuten overleg met ieder over het verloop, welke predictive profelling er is, personen die gerichte aandacht vereisen, staat van artiesten/organisatoren enz. daarbij wordt dan ook eventuele nieuwe tactiek en operationele zaken besproken en bijgesteld.

De werkwijze tijdens een evenement kan ok het beste uitleggen aan hoe ik dit aanpak.
Tijdens mijn opleiding tot crises manager heb ik geleerd om daarbij de ‘zes hoeden van E. de Bono’ te gebruiken. Dit is een methode om heel snel besluiten te kunnen nemen. Wie het interessant vindt http://www.leren.nl/…/manag…/besluiten-nemen/denkhoeden.html

Mijn brein is tijdens een evenement voortdurend nieuwe risico analyses aan het maken.
Daarbij geldt dat niet alleen de sfeer bepalend is. De psychische en fysieke staat van dj’s, artiest, het gedrag en verantwoordelijkheidsbesef van organisator, het aantal personen dat aanwezig is, de staat van brandmeldcentrale en lucht afvoer, eventuele nieuwe intel van bar, techniek, bedrijfsleiding/opdrachtgever, gasten, de politie en alle predictive profilings tot dan toe. Maar ook wat er gebeurd rondom de werkplek.

De werkstructuur die ik hanteer is voortdurend:
• Actie
• Houding
• Overdracht
• Reflectie

En deze passeren alle vier de niveaus van individu, groep en massa. En deze blijven als een spiraal door mijn hoofd ronddraaien. Niemand neemt daarbij zo maar een beslissing. Er is altijd overleg tussen gastheren/toezichthouders/stagemanager/opdrachtgever en mij. Dit is de werkwijze die binnen de eenheden voor speciale opdrachten, waar ik als field officer ook een kind van ben, wordt gehanteerd en voorkomt dat er operationele fouten worden gemaakt.

Ik ben een groot voorstander van directe snelle communicatie met iedereen als het maar even kan. Dit kan ‘bot’ of ‘kortaf’ overkomen, maar is bedoeld om juist snel zaken in mijn brein te kunnen verwerken. Daarbij wordt er via de portofoon regelmatig gelijktijdig ook nog een en ander gemeld.
Direct en snel ingrijpen is soms noodzakelijk. Daarbij worden tactieken toegepast om agressie van personen tot een minimum te beperken zonder agressie te gebruiken. Als t kan zal een persoon altijd worden afgezonderd. Dat geldt ook voor ernstige EHBO bijv. Helaas laat niet iedere situatie dit toe en wordt er in meerdere ‘lijnen’ gewerkt om groepen op te splitsen. Deze werkwijze komt direct voort uit kennis en kunde van aanhoudingseenheden en heeft een opvallender karakter omdat er meer mensen van de beveiliging een high profile aannemen. Dit voorkomt escalatie. Maar de inzet is altijd de-escalatie.

Dit alles vereist een zeer hoge professionele kwaliteit, hoger dan de buitenkant van een persoon kan tonen.Ik geef mijn medewerkers wekelijks trainingen in deze werk/denkwijze, in ‘EHBO onder moeilijke omstandigheden’, predictive profiling, de-escalatie tactiek en operationele uitvoering, aanhouding enz.Dit verklaard waarom evenementen en concerten die door Irbis Decure Solutions worden beveiligd van soft-target in een mid-target verandert zonder dat het op een ‘Beiroet 2.0’ lijkt. Er wordt juist aan de gastvrijheid, dienstverlening en gezelligheid hoge eisen gesteld. Iedereen die een leuk evenement of gaaf concert wil hebben wil uiteindelijk weer veilig thuis komen.Ik wil dan ook dat mensen die een gastheer/beveiliger of mij zien zich veilig voelen.Niemand kan alles voorkomen, maar Irbis Secure Solutions doet er alles aan om de veiligheid zo hoog mogelijk te houden.

Als er iets is wat je volgens ons niet moet doen is het terrorisme de kans geven. Angst is wat deze ‘mensen’ willen bereiken. Daarbij is het gijzelen en ontwrichten van het gewone leven voor hen winst.
Laten we dus vooral doorgaan met LEVEN in vrijheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *