Disclaimer

Disclaimer ISS

Algemeen

Irbis Secure Solutions (Kamer van Koophandel 27377677), hierna te noemen I.S.S., verleent u hierbij toegang tot www.irbissecuresolutions.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door I.S.S. zijn aangeleverd. I.S.S. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van I.S.S..

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij I.S.S.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van I.S.S., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) en tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van deze website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen